คอร์สยอดนิยม

คอร์สสรุปก่อนสอบ แพ่ง เนติ 1/75

 • ราคา 3300

 • เริ่ม 26/09/2022
 • ถึง 02/10/2022
 • /
 • /
 • /

คอร์สเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย 2565

 • ราคา 19900

 • เริ่ม 31/07/2022
 • ถึง 30/11/2022
 • /
 • /
 • /

2 ขา เนติ 2/75 ระยะยาว วิ.แพ่ง - วิ.อาญา

 • ราคา 17200

 • เริ่ม 08/11/2022
 • ถึง 03/03/2023
 • /
 • /
 • /

เนติ 2/75 ระยะยาว วิ.อาญา

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 08/11/2022
 • ถึง 03/03/2023
 • /
 • /
 • /

เนติ 2/75 ระยะยาว วิ.แพ่ง

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 08/11/2022
 • ถึง 03/03/2023
 • /
 • /
 • /

ข่าวสาร