คอร์สยอดนิยม

ทบทวนหลักกฏหมาย 2/75 วิ.แพ่ง

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 04/03/2023
 • ถึง 17/03/2023
 • /
 • /
 • /

ทบทวนหลักกฏหมาย 2/75 วิ.อาญา

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 11/03/2023
 • ถึง 24/03/2023
 • /
 • /
 • /

คอร์สสรุปก่อนสอบวิแพ่ง เนติ 2/75

 • ราคา 3300

 • เริ่ม 25/03/2023
 • ถึง 02/04/2023
 • /
 • /
 • /

คอร์สสรุปก่อนสอบวิอาญา เนติ 2/75

 • ราคา 3300

 • เริ่ม 05/04/2023
 • ถึง 09/04/2023
 • /
 • /
 • /

2 ขา คอร์สสรุปก่อนสอบ วิแพ่ง-วิอาญา เนติ 2/75

 • ราคา 6500

 • เริ่ม 25/03/2023
 • ถึง 09/04/2023
 • /
 • /
 • /

ข่าวสาร