คอร์สยอดนิยม

คอร์สสรุปผู้ช่วยฯสนามเล็ก และอัยการสนามใหญ่ 2567

 • ราคา 15900

 • เริ่ม 30/04/2024
 • ถึง 03/06/2024
 • /
 • /
 • /

เนติ 1/77 ระยะยาว แพ่ง

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 14/05/2024
 • ถึง 30/08/2024
 • /
 • /
 • /

เนติ 1/77 ระยะยาว อาญา

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 14/05/2024
 • ถึง 30/08/2024
 • /
 • /
 • /

2 ขา เนติ 1/77 ระยะยาว แพ่ง - อาญา

 • ราคา 17500

 • เริ่ม 14/05/2024
 • ถึง 30/08/2024
 • /
 • /
 • /

ทบทวนหลักกฏหมาย 1/77 แพ่ง

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 09/09/2024
 • ถึง 25/09/2024
 • /
 • /
 • /

ทบทวนหลักกฏหมาย 1/77 อาญา

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 26/08/2024
 • ถึง 11/09/2024
 • /
 • /
 • /

2 ขา ทบทวนหลักกฏหมาย 1/77 แพ่ง - อาญา

 • ราคา 7800

 • เริ่ม 26/08/2024
 • ถึง 25/09/2024
 • /
 • /
 • /

ข่าวสาร