คอร์สยอดนิยม

เนติ 1/76 ระยะยาว แพ่ง (รอบ 2)

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 13/06/2023
 • ถึง 04/09/2023
 • /
 • /
 • /

เนติ 1/76 ระยะยาว อาญา (รอบ 2)

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 13/06/2023
 • ถึง 04/09/2023
 • /
 • /
 • /

2 ขา เนติ 1/76 ระยะยาว แพ่ง - อาญา (รอบ 2)

 • ราคา 17200

 • เริ่ม 13/06/2023
 • ถึง 04/09/2023
 • /
 • /
 • /

ทบทวนหลักกฏหมาย 1/76 แพ่ง

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 04/09/2023
 • ถึง 17/09/2023
 • /
 • /
 • /

คอร์สสัมมนาฎีกาเด็ด ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามเล็ก ปี 66

 • ราคา 13900

 • เริ่ม 03/06/2023
 • ถึง 26/06/2023
 • /
 • /
 • /

ข่าวสาร