คอร์สยอดนิยม

คอร์สเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา - อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) ปี 2566

 • ราคา 22900

 • เริ่ม 14/10/2023
 • ถึง 09/01/2024
 • /
 • /
 • /

เนติ 2/76 ระยะยาว วิ.แพ่ง

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 06/11/2023
 • ถึง 01/03/2024
 • /
 • /
 • /

เนติ 2/76 ระยะยาว วิ.อาญา

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 06/11/2023
 • ถึง 01/03/2024
 • /
 • /
 • /

2 ขา เนติ 2/76 ระยะยาว วิ.แพ่ง - วิ.อาญา

 • ราคา 17800

 • เริ่ม 06/11/2023
 • ถึง 01/03/2024
 • /
 • /
 • /

ข่าวสาร