วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1.

เลือกหลักสูตรโดยดูได้จาก หน้าแรก ของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2.

โอนเงินค่าสมัครเรียน เข้าบัญชีของทางสถาบันฯ บัญชีใดก็ได้ ตามรูป

หมายเหตุ

เนื่องจากยอดสมัครมีจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบยอด

กรุณาโอนเศษสตางค์ตามที่ท่านสะดวกเช่น 4,500.09 หรือ 2,500.17

ขั้นตอนที่ 3.

ไปที่ เมนูสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 4.

กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 5.

แจ้งการจ่ายเงินผ่านเว็บไซต์ ไปที่ เมนู แจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 6.

กรอกข้อมูลจากการโอน

เมื่อแจ้งชำระเงินเสร็จสิ้น ท่านสามารถตรวจสอบผลการสมัครได้โดยให้เข้าสู่ระบบหลังจากที่สมัครมาแล้ว 2 วัน หากพบหลักสูตรที่ท่านสมัครมา แสดงว่า การสมัครสมบูรณ์แล้ว

และจะสามารถดูวีดีโอได้ เมื่อถึงวันที่กำหนดและได้รับการอนุมัติสิทธิจากทางสถาบันฯเท่านั้น. หากถึงวันที่กำหนดแล้ว ท่านยังไม่สามารถดูได้ กรุณาติดต่อทางสถาบัน

หมายเหตุ

หากไม่ได้รับเอกสารโดยไม่ใช่ความผิดพลาดของทางสถาบัน สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ความเสียหายดังกล่าวให้ตกเป็นพับแก่ท่าน

ขั้นตอนที่ 7.

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

หมายเหตุ

1 บัญชีผู้ใช้ระบบ (User) ไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกันกับครื่องอื่น ถ้าจะใช้ต้องออกจากระบบในเครื่องแรกก่อน

ขั้นตอนที่ 8.

เข้าเรียนออนไลน์

ขั้นตอนที่ 9.

การออกจากระบบ